Introduksjon

Besøk vår tilgjengelige mobil versjon m.nordicmicroalgae.org tilpasset håndholdt utstyr

Velkommen til Nordiske Mikroalger

Websiden gir informasjon om mikroalger og beslektede organismer i Norden og omfatter Østersjøen, nordøstre del av Atlanterhavet og nordiske vann og vassdrag. Denne websiden er anvendelig i arbeid innen naturvitenskap, undervisning, overvåkning osv. Innholdet på websiden er hovedsakelig levert av brukerne.

Siste innlagte illustrasjoner

  • Title
    Pseudanabaena mucicola
    Date added
    Apr 8, 2017
    Photographer/artist
    Aimar Rakko
  • Title
    Merismopedia elegans
    Date added
    Feb 23, 2017
    Photographer/artist
    Janina Kownacka
    Contributing organisation
    HELCOM-PEG
  • Title
    Aegagropila linnaei
    Date added
    Dec 3, 2016
    Photographer/artist
    Aimar Rakko

Informasjonen på de ande sidene på dette nettstedet er på engelsk.