Introduktion

Besök vår mobilanpassade webbplats m.nordicmicroalgae.org

Välkommen till Nordiska mikroalger

Webbsidan innehåller information om mikroalger och besläktade organismer i Norden och närliggande områden. Den omfattar Östersjön, nordöstra delen av Atlanten och sjöar och vattendrag i området. Webbplatsen är användbar inom forskning, undervisning, miljöövervakning osv. Det är i huvudsak användarna som tillhandahåller innehållet.

Senast inlagda illustrationer

 • Title
  Calliacantha natans (Grøntved) Leadbeater, 1978
  Date added
  Mar 5, 2019
  Photographer/artist
  Janina Kownacka
  Contributing organisation
  HELCOM PEG
 • Title
  Melosira varians, C.Agardh 1827
  Date added
  Mar 1, 2019
  Photographer/artist
  Joanna Siemiak
  Contributing organisation
  HELCOM PEG
 • Title
  Bacteriastrum, G. Shadbolt, 1854
  Date added
  Feb 28, 2019
  Photographer/artist
  Janina Kownacka
  Contributing organisation
  HELCOM PEG

Informationen på övriga sidor av denna webbplats är på engelska.