Introduktion

Besök vår mobilanpassade webbplats m.nordicmicroalgae.org

Välkommen till Nordiska mikroalger

Webbsidan innehåller information om mikroalger och besläktade organismer i Norden och närliggande områden. Den omfattar Östersjön, nordöstra delen av Atlanten och sjöar och vattendrag i området. Webbplatsen är användbar inom forskning, undervisning, miljöövervakning osv. Det är i huvudsak användarna som tillhandahåller innehållet.

Senast inlagda illustrationer

 • Title
  Pseudanabaena mucicola
  Date added
  Apr 8, 2017
  Photographer/artist
  Aimar Rakko
 • Title
  Merismopedia elegans
  Date added
  Feb 23, 2017
  Photographer/artist
  Janina Kownacka
  Contributing organisation
  HELCOM-PEG
 • Title
  Aegagropila linnaei
  Date added
  Dec 3, 2016
  Photographer/artist
  Aimar Rakko

Informationen på övriga sidor av denna webbplats är på engelska.